Preguntas Frecuentes

Q. ไม่รู้ว่าจะหาของที่ต้องการซื้อได้จากที่ไหน ต้องทำอย่างไรบ้าง


A. ทีมงานของเราจะทำการค้นหาสินค้าแทนท่าน ท่านสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อปรึกษาเราได้
Q.กรณีที่ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ สามารถจัดส่งสินค้าพร้อมกันได้หรือไม่


A. เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้ากับทาง PREO ทางเรามีบริการรวบรวมจัดส่งสินค้า แม้ว่าท่านจะสั่งสินค้าจากหลายเว็บไซต์ เราสามารถรวบรวมสินค้าจัดส่งให้ท่านได้ในกล่องเดียว
Q.สามารถจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ หรือสินค้าขนาดใหญ่ไปต่างประเทศได้หรือไม่


A. หากเป็นสินค้าที่มีขนาด และ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถจัดส่งได้ (กรุณาอ้างอิงจากวิธีการจัดส่งสินค้า)

สำหรับสินค้าที่มีขนาดเกินมาตรฐาน หรือ การจัดส่งแบบคอนเทนเนอร์ กรุณาสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับทางทีมงาน
Q. สามารถส่งสินค้าแช่แข็งได้หรือไม่


A. สามารถจัดส่งได้

* เนื่องจากสถานการณ์โควิท ปัจจุบันไม่สามารถจัดส่งได้ชั่วคราว
Q.หากสั่งสินค้าจะเสียภาษีหรือไม่ กรณีที่เสียจะเสียเท่าไหร่


A. เกี่ยวกับภาษี และ อัตราภาษีนำเข้า จะมีอัตราภาษีที่เป็นมาตรฐานกำหนดไว้ แต่ท้ายที่สุดค่าภาษีจะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ซึ่งทางเราไม่สามารถระบุตัวเลขที่ชัดเจนลงไปได้ กรณีที่อยากทราบอัตราภาษี ท่านสามารถสอบถามมายังทีมงานของเรา
Q. ของที่สั่งซื้อเกิดความเสียหาย ต้องทำอย่างไร


A. หากกล่องสินค้าของท่านได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง และอยู่ในระยะเวลาของการรับประกัน ท่านจะได้รับความคุ้มครองในส่วนที่เสียหาย ก่อนอื่นโปรดจัดเก็บสินค้า และ บรรจุภัณฑ์ที่เสียหายเมื่อถึงมือท่าน ถ่ายรูปส่วนที่เสียหาย และติดต่อเรา